Jak na to?

Jak začít? Co vše budete potřebovat? Na co si dát pozor?

Legislativa

Povolení od oboru ŽP

Sadba

Certifikovaná kvalitní sadba z víceleté matečnice.

Příprava pozemku

Hluboká orba, uvláčení, oplocení.

Výsadba

8 000 kusů na hektar, spon 1,8 x 0,7 m

Údržba

Odplevelení v prvních 4 měsících, chemicky, mechanicky.

Sklizeň

Po 5 letech od výsadby, ruční, strojní. 200 prm/hektar.

Ekonomika

20 000 Kč rok/hektar. Životnost plantáže 25 let.